KONTEXT


Rychlost rozvoje biohospodářství není v rámci Evropy vyvážená, jelikož země, které inovují „umírněně“ či „v malém“, zaostávají. To může být důsledkem nedostatečných znalostí potenciálu biovýroby a podpůrných mechanismů v těchto zemích. Vinu však nese i nedostatečné povědomí o těchto zemích v rámci EU a politika, která nepočítá s jejich specifickými podmínkami.

CÍLE


CELEBio poskytuje informace o potenciálu a výhodách biohospodářských aktivit, které jsou ve střední Evropě dostupné pro místní hospodářství, životní prostředí a společnost skrze:

Mapování biohospodářských odvětví a hodnotových řetězců,

určování potenciálu udržitelné biomasy,

vývoj národních akčních plánů a dokumentace,

poskytování soupisů zainteresovaných stran v oblasti biohospodářství,

organizaci biohospodářských událostí a workshopů.

PROJEKT


Projekt CELEBio (Central Europe Leaders in Bioeconomy, Síť středoevropských lídrů v oblasti biohospodářství) vznikl proto, aby usnadnil vznik a šíření biohospodářských aktivit v šesti zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy, a to skrze informace založené na faktech, tvorbu akčních plánů založených na důkazech a networking.


AMBASADOŘI BBI
A KONTAKTY


Chcete se o naší síti infopointů dozvědět víc?
Zapojte se do programu ambasadorů BBI:

CEITEC CŘS – Masaryk University
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno - Czech Republic
jana.bujnakova@ceitec.cz
www.ceitec.eu/

Sledujte národní stránky CELEBio na Facebooku!
CELEBio Česká republika

Linkedin, odborné skupiny CELEBio:
CELEBio - Central European Leaders of Bioeconomy Network

Poslat zprávuZPRÁVY


June 29, 2020

CELEBioEconomy Celebration

CELEBio Czech Republic is happy to invite you to the CELEBioEconomy Celebration, organized in Prague, 14 October 2020. This National Event is organized to present, discuss and support the bioeconomy of Czech Republic – all interested stakeholders are invited to attend[1]. REGISTRATION FOR THE EVENT The registration is needed mainly because of ongoing COVID19 situation, in an effort to treat our stakeholders in a responsible way. With the registration, I confirm I will not attend the CELEBioEconomy Celebration (14 October 2020) in case I have any COVID-19 symptoms 2 weeks before the event. Also, the organizer strongly recommends downloading and […]
December 2, 2020

Bioekonomové vyzývají Českou republiku, aby podpořila Zelenou dohodu pro Evropu

Věděli jste, že většina plastových obalů potravin se vyrábí z nerozložitelných materiálů, které jsou vedlejším produktem zpracování neobnovitelných fosilních paliv? Věděli jste, že i polyester v oblečení, které nosíte, vzniká rafinací ropy? Produkty z fosilních paliv se primárně vyrábějí mimo Českou republiku a poté se dováží do naší země, kde si je kupují místní zákazníci. Nebylo by lepší vyrábět přímo u nás produkty z biologických materiálů? Můžeme tak vytvořit nová pracovní místa a zároveň zlepšit životní prostředí. Virtuálního workshopu CELEBio Celebration (14. října 2020) se zúčastnilo přes 60 zájemců o bioekonomiku, kteří diskutovali o modernizaci odvětví lesnictví, zemědělství a zpracování odpadů. Výzkum […]
November 9, 2020

CELEBio – Action Recommendations (Czech Version)

Program konference CELEBioEconomy Celebration (14. října 2020) Workshop (13:40-14:50) – diskuze v českém jazyce Moderátorka: Dagmar Milerová Práškova (Institut cirkulární ekonomiky, Praha) „Kulaté stoly o biohospodářství“ – aktivní účast publika na utváření budoucích kroků pro podporu biohospodářství v České republice. Jaké kroky (v obchodě, politice, vzdělávání a občanské sféře) jsou potřeba, aby se výrazně podpořilo využití málo používané zbytkové biomasy v zemědělství a lesnictví a využití bioodpadu v biohospodářství? Dohodli jsme, že budeme mít 3 diskuzní stoly nebo místnosti. Vedoucí diskuze budou stimulovat diskuzi ze strany účastníků, aby postupně získali konkrétní odpovědi na položené otázky. Cílem je navrhnout řešení problémů pro každý ze […]
November 9, 2020

CELEBio – Action Recommendations (English Version)

CELEBioEconomy Celebration Programme (14 October 2020) Workshop (1:40-2:50 pm) – discussion in the Czech language Moderator: Dagmar Milerová Prášková (Institute for Circular Economy, Prague) “Bio Economy Round-tables” – Active audience participation in shaping the future actions to spur the bioeconomy in the Czech Republic. What are the actions (business, policy, academic, and citizen) needed to robustly address the under-utilized biomass, in residual agriculture, forestry, and bio-based waste for a bio-based economy? The discussion tables/rooms, we agreed there will be 3 tables or rooms. The discussion leaders will stimulate the discussion from the attendees to distil concrete answers to the questions […]

Facebook Feed


Error: No posts available for this ID


HLAVNÍ BODY


Celkový potenciál biomasy (ktun suchého materiálu) v roce 2020 pro Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko (zdroj: S2BIOM base potential)

40,670

Lesy

(primární lesnická výroba, posklizňové zbytky a zbytková hmota z těžby dřeva)

27,734

Zemědělství

(primární posklizňové zbytky a zbytky po prořezávání trvalých porostů)

1,647

Odpad ze zemědělsko-potravinářského zpracování

(např. olivové pecky, sedlina z hroznové šťávy, obilné otruby, rýžové plevy)

5,057

Bioodpady a pospotřební dřevo

10,119

Určené trvalé plodiny na nevyužité půdě

parallax background

DOPADY


CELEBio poskytuje:

Zprávy o dostupnosti a potenciálu biomasy,
soupisy zainteresovaných stran v oblasti biohospodářství,
informace založené na faktech, národní akční plány a dokumenty,
networkingové příležitosti,
vnitrostátní body přístupu k informacím o aktivitách a příležitostech v biohospodářství (program ambasadorů BBI).

PARTNERSTVÍ