KONTEXT


Rychlost rozvoje biohospodářství není v rámci Evropy vyvážená, jelikož země, které inovují „umírněně“ či „v malém“, zaostávají. To může být důsledkem nedostatečných znalostí potenciálu biovýroby a podpůrných mechanismů v těchto zemích. Vinu však nese i nedostatečné povědomí o těchto zemích v rámci EU a politika, která nepočítá s jejich specifickými podmínkami.

CÍLE


CELEBio poskytuje informace o potenciálu a výhodách biohospodářských aktivit, které jsou ve střední Evropě dostupné pro místní hospodářství, životní prostředí a společnost skrze:

Mapování biohospodářských odvětví a hodnotových řetězců,

určování potenciálu udržitelné biomasy,

vývoj národních akčních plánů a dokumentace,

poskytování soupisů zainteresovaných stran v oblasti biohospodářství,

organizaci biohospodářských událostí a workshopů.

PROJEKT


Projekt CELEBio (Central Europe Leaders in Bioeconomy, Síť středoevropských lídrů v oblasti biohospodářství) vznikl proto, aby usnadnil vznik a šíření biohospodářských aktivit v šesti zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy, a to skrze informace založené na faktech, tvorbu akčních plánů založených na důkazech a networking.


AMBASADOŘI BBI
A KONTAKTY


Chcete se o naší síti infopointů dozvědět víc?
Zapojte se do programu ambasadorů BBI:

CEITEC CŘS – Masaryk University
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno - Czech Republic
jana.bujnakova@ceitec.cz
www.ceitec.eu/

Sledujte národní stránky CELEBio na Facebooku!
CELEBio Česká republika

Linkedin, odborné skupiny CELEBio:
CELEBio - Central European Leaders of Bioeconomy Network

Poslat zprávuZPRÁVY


July 1, 2020

BioEconomy Underground Competition of the Czech Republic

Do you have a new idea to solve a problem using biobased materials or products? Challenge yourself to test and share your concept during the CELEBioEconomy Celebration Day (14. 10. 2020, Prague, HubHub). There is a movement, an underground movement of enlightened people who know there is more to life than inorganic materials. How can Czech Republic become more sustainable? Biomass is abundant, but under-utilized to its full potential. Welcome, are the ideas which identify current challenges to society, related to agriculture, forestry, waste, energy or other bio-industries, and present a new bio-based solution to address such challenges. We offer […]
June 29, 2020

CELEBioEconomy Celebration

CELEBio Czech Republic is happy to invite you to the CELEBioEconomy Celebration, organized in Prague, 14 October 2020. This National Event is organized to present, discuss and support the bioeconomy of Czech Republic – all interested stakeholders are invited to attend[1]. What you can expect? Findings of the national biomass mobilization assessment Further development of the Action Plan to support bioeconomy value-chains Presentations from innovative companies from different countries, which will share their secrets to stimulating the bioeconomy Highly interactive discussion addressing the priority actions for Czech Republic New competition, “BioEconomy Underground”, the new bioeconomy ideas will be showcased and […]
March 20, 2020

WEBINARS: “Shaping the innovation ecosystem for the Bioeconomy”

25 March, 01 April, 08 April, 15 April 2020. The partnership of CELEBio project is pleased to invite you to a series of four thematic webinars on “Shaping the innovation ecosystem for the Bioeconomy”. Co-organized by the BBI JU funded projects LIFT, UrBioFuture, CELEBIO, in collaboration with BIOVOICES, Biobridges and the European Bioeconomy Network, the webinars aim to provide recommendations and Actionable Knowledge for quadruple helix stakeholders. The four thematic webinars will take place every Wednesday from the 25 of March 2020 and are expected to stimulate the discussion toward the BBI JU Info day (22 April 2020 https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2020), though […]

Facebook Feed


Error: No posts available for this ID


HLAVNÍ BODY


Celkový potenciál biomasy (ktun suchého materiálu) v roce 2020 pro Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko (zdroj: S2BIOM base potential)

40,670

Lesy

(primární lesnická výroba, posklizňové zbytky a zbytková hmota z těžby dřeva)

27,734

Zemědělství

(primární posklizňové zbytky a zbytky po prořezávání trvalých porostů)

1,647

Odpad ze zemědělsko-potravinářského zpracování

(např. olivové pecky, sedlina z hroznové šťávy, obilné otruby, rýžové plevy)

5,057

Bioodpady a pospotřební dřevo

10,119

Určené trvalé plodiny na nevyužité půdě

parallax background

DOPADY


CELEBio poskytuje:

Zprávy o dostupnosti a potenciálu biomasy,
soupisy zainteresovaných stran v oblasti biohospodářství,
informace založené na faktech, národní akční plány a dokumenty,
networkingové příležitosti,
vnitrostátní body přístupu k informacím o aktivitách a příležitostech v biohospodářství (program ambasadorů BBI).

PARTNERSTVÍ